Produkty w promocji

Zapytaj o dodatkowe upusy i promocje.

Jeśli znalazłeś gdzieś taniej - NEGOCJUJ

Zakupy powyżej 1500zł

DOSTAWA GRATIS!!

Możesz skorzystać z systemu ratalnego

raty


Odwiedź nas na facebooku

facebook


Możesz nam zaufać

rzetelnafirma

Regulamin sklepu internetowego www.dobrykominek.com

Właścicielem sklepu internetowego www.dobrykominek.com jest firma P.P.H.U. "Czary Mary" Krzysztof Cichosz, Widoradz 60, 98 – 300 Wieluń; NIP 832 103 67 44; REGON 730236358, z siedzibą pod adresem: Widoradz 60, 98 - 300 Wieluń.

Złożenie zamówienia w sklepie www.dobrykominek.com oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawartej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym – zwanym dalej Sprzedającym.

Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego.
 2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
 3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

Zamówienia

 1. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 2. Zamówienie należy złożyć korzystając z formularza zamówienia, znajdującego się na stronie sklepu. Zamówienia można  również składać pocztą elektroniczną, telefonicznie pod nr 606 329 587 lub osobiści w sklepie „Czary Mary” znajdującym się w Wieluniu, przy ul. Kopernika 1
 3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 4. Formularz z zamówieniem musi zawierać wszystkie niezbędne dane Kupującego, o które będzie on poproszony w formularzu zamówienia. W przypadku niekompletnych danych Kupującego na formularzu zamówienia, zamówienie nie będzie realizowane.
 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (pocztą elektroniczną lub telefonicznie).
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia całej należności na konto Sprzedającego (numer konta dostępny w danych kontaktowych Sprzedającego).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które nie zostało opłacone całości w ciągu 7 dni roboczych, od momentu zamówienia.
 8. Kupujący może wprowadzać korekty do swojego zamówienia, tylko do momentu jego zatwierdzenia do realizacji.
 9. Kupujący ma prawo do wycofania zamówienia zanim zostanie ono potwierdzone przez Sprzedającego. Wycofanie zamówienia należy potwierdzić pocztą elektroniczną. Zamówienie już wysłane nie może zostać anulowane.
 10. Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy sprzedaży towaru.
 11. Każda transakcja potwierdzana jest rachunkiem.


Dostawa towaru

 1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Cena transportu towaru doliczana jest do wartości zamówienia.
 2. Kupujący otrzyma zamówiony towar w terminie do 14 dni roboczych od dnia wpływu należności na konto Sprzedającego. W zależności od dostępności towaru czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 30 dni. W takich przypadkach Kupujący jest informowany o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Większość zamówień realizowana jest w ciągu 7 dni roboczych.
 4. Koszt dostarczenia przesyłki zależy od wartości zamówienia:
 • zamówienia do 1 850,00 zł brutto – koszt przesyłki 61 zł brutto.
 • zamówienia powyżej 1 850,00 zł brutto – transport na koszt Sprzedającego.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić za pomocą poczty elektronicznej Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. W razie zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do i od Kupującego.
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (rachunek) oraz opisać przedmiot reklamacji

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 wraz  ze zmianami. W myśl ustawy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 4. P.P.H.U. "Czary Mary" zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w treściach zamieszczonych na stronie internetowej w sklepie internetowym. Prezentowane produkty są dostępne w ciągłej sprzedaży lub na specjalne zamówienie klienta. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumienia art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 5. P.P.H.U. "Czary Mary" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.